Jiné Teritorium - czech free independent unformal magazine. První český myšlenkově nezávislý měsíčník zdarma,
Jiné Teritorium - Czech independent unformal magazine. První český myšlenkově nezávislý měsíčník zdarma, orientovaný především na subkulturní život mládeže. Novinky, hudba, móda, lifestyle, umění, kinematografie, akce a mnohé další! Magazín vznikl na základě myšlenky poskytnout prostor pro nové myšlenky, o
jineteritorium.cz | CY: 0